HIDRAULIČNO RAZBIJANJE BETONA i stijena

Razbijanje kamena hidrauličnim razdvojnikom i hidrauličnom prešom su tehnike koje se koriste u građevinskoj industriji za razbijanje i obradu kamena. Ove tehnike se temelje na primjeni hidrauličke sile za stvaranje velikih pritisaka koji omogućuju razbijanje i oblikovanje kamena.

Primjena

Nudimo profesionalnu uslugu razbijanja betona i stijena hidrauličnom prešom,  iskopavanje i vađenje ostataka materijala, te rušenje velikim hidrauličnim bagerima.

Usluge hidrauličnog razbijanja koje nudimo:

✅ Razbijanje betona

Razbijanje stijena

✅ Razbijanje kamena

✅ Bušenje granita

✅ Ukopavanje ispod objekta

Razbijanje hidrauličnom presom i do 3000 bara bez vibracija

✅ Usluge statičara – u kompletu

hidraulicno razbijanje betona dijamant rez 1 Dijamant Rez Broj #1 za rezanje i bušenje betona

Tehnike razbijanja kamena hidrauličnim razdvojnikom

Princip rada hidrauličnog razdvojnika

Hidraulični razdvojnik je alat koji se koristi za kontrolirano razbijanje kamena ili stijene. Princip rada hidrauličnog razdvojnika temelji se na primjeni hidrauličkog tlaka na čelične klinove koji se postavljaju u predhodno izbušene rupe u kamenu. Povećanjem hidrauličkog tlaka, klinovi se šire i vrše pritisak na kamen, što rezultira kontroliranim razbijanjem.

Primjene hidrauličnog razdvojnika

Hidraulični razdvojnik se koristi u različitim situacijama u građevinskoj industriji. Primjerice, koristi se za razbijanje kamena prilikom izgradnje cesta, tunela ili temelja. Također se koristi za razbijanje stijena u rudarstvu i kamenolomima. Hidraulični razdvojnik omogućuje precizno razbijanje kamena bez velike buke, vibracija ili rizika od oštećenja okolnih struktura.

Tehnike razbijanja kamena hidrauličnom prešom

Princip rada hidraulične preše

Hidraulična preša je još jedan alat koji se koristi za razbijanje kamena ili oblikovanje kamenih blokova. Ovaj alat koristi hidraulički tlak za stvaranje velikih pritisaka na kamen, što rezultira razbijanjem ili oblikovanjem kamena prema željenim dimenzijama. Hidraulična preša može biti ručna ili strojna, a koristi se za različite svrhe, kao što su obrada kamena u arhitekturi, klesarstvu ili proizvodnji kamenih ploča.

Primjene hidraulične preše

Hidraulična preša ima široku primjenu u građevinskoj industriji. Može se koristiti za razbijanje većih kamenih blokova na manje komade koji su lakši za daljnju obradu ili transport. Također se koristi za oblikovanje kamena prema specifičnim zahtjevima projekta, kao što su izrada kamene obloge ili kamenih elemenata za arhitektonsku upotrebu. Hidraulična preša omogućuje precizno i kontrolirano razbijanje ili oblikovanje kamena bez potrebe za ručnim alatima ili eksplozivima.

bhncvmcvbmbcvmbvnvrerge453345534523525ewdfscx Dijamant Rez Broj #1 za rezanje i bušenje betona

Alati za razbijanje kamena hidrauličnim razdvojnikom i hidrauličnom prešom

Hidraulični razdvojnici

Hidraulični razdvojnici su posebno dizajnirani alati za razbijanje kamena. Oni se sastoje od hidrauličkog sustava, čeličnih klinova i posebnih priključaka za montažu na građevinsku mehanizaciju. Hidraulični razdvojnici dolaze u različitim veličinama i snazi, ovisno o zahtjevima projekta.

Hidraulične preše

Hidraulične preše za razbijanje kamena sastoje se od hidrauličkog sustava, radne površine i posebnih alata za oblikovanje kamena. One mogu biti ručne ili strojne, s mogućnošću postavljanja različitih alata za specifične zadatke razbijanja ili oblikovanja kamena.

Zašto odabrati hidraulično razbijanje

Razbijanje kamena hidrauličnim razdvojnikom i hidrauličnom prešom su važne tehnike u građevinskoj industriji. Hidraulični razdvojnici omogućuju precizno i kontrolirano razbijanje kamena, dok hidraulične preše omogućuju oblikovanje kamenih blokova prema potrebama projekta. Ovi alati imaju široku primjenu u različitim situacijama, kao što su izgradnja cesta, arhitektonsko oblikovanje kamena i rudarstvo. Pri radu s hidrauličnim razdvojnicima i hidrauličnim prešama, važno je pridržavati se sigurnosnih mjera, nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i pravilno odabrati alate i opremu. Pravilno korištenje ovih tehnika omogućuje siguran i učinkovit rad te postizanje željenih rezultata u obradi i oblikovanju kamena.

Galerija nekih od naših radova